Rovdefjordbrua

er ein del av

Sentrale milepælar

Mai 2014

Vanylven Utvikling AS har inngått avtale med Reinertsen AS, Dr.Tech Olav Olsen og Snøhetta om forprosjekt på muligheten for nedsenka rørbru som erstatning for høgbru mellom Saudeholmen og Sande-sida.

Rapport er venta 1. juli.

Mai 2014

Kommunedelplan er lagt ut til høyring i Vanylven og Sande kommunar.

www.vanylven.kommune.no

Desember 2013

Ope orienteringsmøte om utkast til kommundelplan

på Sande Rådhus, kommunestyresalen,

tysdag 3. desember kl 17:00.

Juni 2013

Planprogrammet er vedteke. Sjå heile dokumentet her.

Oktober 2011

Rovdefjordbrua AS sender prinsippsøknad til Vanylven og Sande kommune om delvis bompengefinansiering av prosjektet.

 

rovdefjordbrua.jpg

Tanken om bru over Rovdefjorden vart lansert fleire tiår attende i tid. Første seriøse forsøk på å få dette nærare utgreidd fann stad då Jon Sætrenes tok opp tanken kring 1980.

Prosjektet består av 2 hovuddeler; fjordkryssinga samt innkorting av Fv 61. Primært ser ein prosjektet realisert som eitt anlegg, men inndeling i 2 byggjesteg er fullt mogleg ettersom dei kvar for seg ”står støtt på eigne bein”

kystvegen_logo.png