Rovdefjordbrua

er ein del av

Sentrale milepælar

Mai 2014

Vanylven Utvikling AS har inngått avtale med Reinertsen AS, Dr.Tech Olav Olsen og Snøhetta om forprosjekt på muligheten for nedsenka rørbru som erstatning for høgbru mellom Saudeholmen og Sande-sida.

Rapport er venta 1. juli.

Mai 2014

Kommunedelplan er lagt ut til høyring i Vanylven og Sande kommunar.

www.vanylven.kommune.no

Desember 2013

Ope orienteringsmøte om utkast til kommundelplan

på Sande Rådhus, kommunestyresalen,

tysdag 3. desember kl 17:00.

Juni 2013

Planprogrammet er vedteke. Sjå heile dokumentet her.

Oktober 2011

Rovdefjordbrua AS sender prinsippsøknad til Vanylven og Sande kommune om delvis bompengefinansiering av prosjektet.

 

rovdefjordbrua.jpg
rovdebrukart.jpg

Rovdefjordbrua vil binde saman Vanylven kommune i sør og Sande kommune i nord.

Brua er eit sentralt bindeledd for vegnettet langs kystvegen Ålesund - Bergen.

Meir info om prosjektet finn du i planprogrammet som har vore ute til høyring.

Forventa oppstart av planprogrammet er medio juni 2013.

kystvegen_logo.png