Rovdefjordbrua

er ein del av

Sentrale milepælar

Mai 2014

Vanylven Utvikling AS har inngått avtale med Reinertsen AS, Dr.Tech Olav Olsen og Snøhetta om forprosjekt på muligheten for nedsenka rørbru som erstatning for høgbru mellom Saudeholmen og Sande-sida.

Rapport er venta 1. juli.

Mai 2014

Kommunedelplan er lagt ut til høyring i Vanylven og Sande kommunar.

www.vanylven.kommune.no

Desember 2013

Ope orienteringsmøte om utkast til kommundelplan

på Sande Rådhus, kommunestyresalen,

tysdag 3. desember kl 17:00.

Juni 2013

Planprogrammet er vedteke. Sjå heile dokumentet her.

Oktober 2011

Rovdefjordbrua AS sender prinsippsøknad til Vanylven og Sande kommune om delvis bompengefinansiering av prosjektet.

 

rovdefjordbrua.jpg

Kontaktinfo

Ane Malene Søvik Nygård

dagleg leiar Vanylven Utvikling AS  / Rovdefjordbrua AS

tlf.: 700 20 880 / 402 43 613

post@rovdefjordbrua.no

Styret i Rovdefjordbrua AS

Styreleiar Magne Løvoll Vanylven kommune tlf.: 950 81 675
styremedlem Dag Vaagen Sande kommune  
styremedlem Jan Berset Ulstein kommune  
 styremedlem  Ellen Kvalsund    
 styremedlem  Kenneth Brandal  

 

kystvegen_logo.png