Rovdefjordbrua

er ein del av

Sentrale milepælar

Mai 2014

Vanylven Utvikling AS har inngått avtale med Reinertsen AS, Dr.Tech Olav Olsen og Snøhetta om forprosjekt på muligheten for nedsenka rørbru som erstatning for høgbru mellom Saudeholmen og Sande-sida.

Rapport er venta 1. juli.

Mai 2014

Kommunedelplan er lagt ut til høyring i Vanylven og Sande kommunar.

www.vanylven.kommune.no

Desember 2013

Ope orienteringsmøte om utkast til kommundelplan

på Sande Rådhus, kommunestyresalen,

tysdag 3. desember kl 17:00.

Juni 2013

Planprogrammet er vedteke. Sjå heile dokumentet her.

Oktober 2011

Rovdefjordbrua AS sender prinsippsøknad til Vanylven og Sande kommune om delvis bompengefinansiering av prosjektet.

 

rovdefjordbrua.jpg

Kystvegkonferanse 2013

Kystvegkonferansen 2013 vart arrangert i Florø 30. april 2013.

www.kystvegen.no

Kystvegkonferansen 2011

Kystvegkonferansen i 2011 vart arrangert i Vanylven 26. august 2011.

Her finn du uttale frå kystvegkonferansen, som samla 130 næringslivsleiarar,  stortings-, fylkes-, kommunepolitikarar og andre.

fr_segn_fr__kystvegkonveransen_26082011.doc

Oppsummering frå Kystvegkonferansen 2011

Under finn du presentasjonane frå Kystvegkonferansen 2011

hafast.ppsx
innovasjon_nordstrand__skjong.ppsx
klp.ppsx
mr_fylke_samferdselsavd.ppsx
mr_fylke_samferdselsutvalet.ppsx
rovdefjordbrua_as.ppsx
stortingets_transportkomite.ppsx
sunnmore_veginvest.ppsx
vista_analyse__nic_heldal.ppsx
kystvegen_logo.png