Rovdefjordbrua

er ein del av

Sentrale milepælar

Mai 2014

Vanylven Utvikling AS har inngått avtale med Reinertsen AS, Dr.Tech Olav Olsen og Snøhetta om forprosjekt på muligheten for nedsenka rørbru som erstatning for høgbru mellom Saudeholmen og Sande-sida.

Rapport er venta 1. juli.

Mai 2014

Kommunedelplan er lagt ut til høyring i Vanylven og Sande kommunar.

www.vanylven.kommune.no

Desember 2013

Ope orienteringsmøte om utkast til kommundelplan

på Sande Rådhus, kommunestyresalen,

tysdag 3. desember kl 17:00.

Juni 2013

Planprogrammet er vedteke. Sjå heile dokumentet her.

Oktober 2011

Rovdefjordbrua AS sender prinsippsøknad til Vanylven og Sande kommune om delvis bompengefinansiering av prosjektet.

 

rovdefjordbrua.jpg

Rovdefjordbrua som verdast første flytande rørbru

Vanylven Utvikling AS, i samarbeid med Rovdefjordbrua AS, set i gong forprosjekt på alternativ teknisk løysing for kryssing av Rovdefjorden.

Status framdrift

i arbeidet med realisering av sambandet Rovdefjordbrua

-          Flora, Bremanger, Vågsøy, Selje, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid kommunar samt MAFOSS og Nordfjord Vekst har kome med formelle støtteerklæringar for ønska realisering av Rovdefjordbrua: «som eit viktig bindeledd mellom ytre Nordfjord og søre Sunnmøre. Rovdefjordbru-sambandet er viktig for å skape gunstigare rammevilkår for maritim- og marint næringsliv, transport og for ein meir rasjonell bu- og arbeidsmarknad langs kysten.»

-          Hofseth AS har utarbeida eit notat for bruken av fergesambandet Årvik-Kopparnes og forventa auke. Dette synleggjer kva verdiar som vert transportert dagleg og er eit viktig innspel til grunnlaget for den samfunnsøkonomiske analysen.

-          Støtteerklæringane vert viktige underlagsdokument for å synleggjere nytten og behovet for prioritering i forhold til fylkeskommunen/sentrale myndigheter.

 Vi ser klart at Rovdefjordbrua er eit viktig samferdselsprosjekt som vil styrke den interregionale infrastrukturen på kysten og bind saman store vekstregionar i nord, sør og øst. Eiksund/Kvivs-regionen i nord/øst, 45-minuttsregionen i sør. Her ligg det store samfunnsøkonomiske motorar innan offshore-, maritim-, marin- og bergsverksindustrien, samt primærnæringane.

Kystvegkonferansen 2011

Kystvegkonferansen i 2011 vart arrangert i Vanylven 26. august 2011.

Her finn du uttale frå kystvegkonferansen, som samla 130 næringslivsleiarar,  stortings-, fylkes-, kommunepolitikarar og andre.

fr_segn_fr__kystvegkonveransen_26082011.doc
kystvegen_logo.png